کارخانه فولاد چادرملو

نوع قرارداد: طراحی سازه ، معماری و تأسیسات ساختمان های خط تولید ، جنبی و محوطه سازی

کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

کارخانه فولاد چادرملو در کیلومتر ۲۵ اردکان به نائین واقع شده است.

ظرفیت این کارخانه یک میلیون تن در سال می باشد.

مقادیر کارهای اصلی پروژه عبارتند از :

عملیات خاکی  :   ۲۲۳۰۰۰   متر مکعب

قالب بندی :  ۱۵۴۰۰۰   متر مربع

بتن ریزی  :  ۷۸۰۰۰   متر مکعب

آرماتوربندی  :  ۸۰۰۰   تن

کارهای فولادی  :  ۱۸۵۰۰   تن

زمان :

1397/9/12

تا :

1397/9/12