درباره سانو

مهندسان مشاور سانو از سال ۱۳۳۹ تحت عنوان “دفتر فنی سانو” و از سال ۱۳۴۷ بعنوان “مهندسان مشاور سانو” به شماره ثبت ۱۲۲۸۴ مورخ ۷/۲/۱۳۴۷ در زمینه های زیر فعالیت می نماید :

مهندسان مشاور سانو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پایه یک تخصص سازه با تعداد سی و شش کار مجاز، پایه یک و دو تخصص ژئوتکنیک با تعداد یازده کار مجاز، پایه دو تخصص راهسازی با تعداد پنج کار مجاز و در مورد مرحله اول میانگذر دریاچه ارومیه در زمینه مدیریت طرح کسب صلاحیت نموده است.

  • طراحی و نظارت پروژه های صنعتی، تجاری، آموزشی ، ورزشی و مسکونی.
  • طراحی و نظارت ابنیه فنی پروژه های راه، راه آهن، پلهای شهری، آبرسانی و تأسیسات شهری.
  • ارشناسی فنی و طراحی و نظارت بر اجرای بهسازی ساختمان ها و ابنیه فنی موجود.
  • مطالعات ژئوتکنیک، مهندسی پی، بررسی های محلی برای معادن مصالح،
    استقرار آزمایشگاه های کارگاهی برای کنترل مصالح بتن، کارهای خاکی و آسفالت.
متن کامل درباره سانو

چرا سانو؟

دلیل برگزیده بودن ما ، تشخیص کارآمدی و عملکرد ماست .