اطلاعات تماس با سانو‌

دفتر مرکزی : تهران خیابان ولیعصر ، خیابان شهید عباسپور ، شماره ۱۱
تلفن : ۸۸۷۷۰۱۷۳ ۰۲۱ دورنگار : ۸۸۷۷۵۵۲۰ ۰۲۱
آزمایشگاه مکانیک خاک و مصالح ساختمانی : شهر قدس - بلوار کلهر - روبروی پمپ بنزین ثارالله - کوچه پردیس - پلاک ٦۸
۰۲۱۴٦۸۸۳۰۹۷ و ۰۲۱۴٦۸۸۳۰۹۸ : تلفن
دورنگار : ۰۲۱۴٦۸۵۰۳۲۳
وب سایت : WWW.SANO.IR
ایمیل : INFO@SANO.IR