اطلاعات تماس با سانو‌

دفتر مرکزی : تهران خیابان ولیعصر ، خیابان شهید عباسپور ، شماره 11
آزمایشگاه مکانیک خاک و مصالح ساختمانی : تهران، بزرگراه شهید لشکری، کیلومتر 19 ، وردآورد ، خیابان شهید دولایی، شماره 9
تلفن :44982703 021 و 44982704 021 دورنگار : 44981091 021