Title
شرکت مهندسان مشاور سانو با داشتن سابقه ای بیش از ۵۵ سال در زمینه‌ طراحی انواع ساختمان ها و سازه‌های گوناگون از قبیل کارخانجات سیمان، کارخانجات فولاد، پل، ساختمان‌های بلند مرتبه و غیره …. قادر به مشاوره شما در طراحی،نظارت بر اجراء و مشاوره در اجراء می‌باشد . ما در سانو با داشتن کادر بسیار مجرب و با تجربه و با استفاده از روشهای نوین طراحی ، ضمن مشاورهُ شما در امر طراحی و نظارت بر اجراء ، قبل از اجرایی شدن پروژها بوسیله مدل سازی ۳ بعدی قادر به تشخیص و رفع هر گونه مشکلات اجرایی و رفع هر گونه تداخل عناصر سازه‌ای با عناصرغیر سازه‌ای از قبیل (داکت‌ها، فیلترها، فن‌ها و غیره می‌باشیم ادامه مطلب
– خدمات برنامه ریزی، تعیین روش اجرای کار، کنترل پیشرفت کار و بررسی های کارگاهی خدمات مذکور، پی گیری برای ایجاد سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه توسط پیمانکاران، تایید برنامه زمانی تفصیلی به روش گزارشهای پیشرفت کار ماهانه و ایجاد هماهنگی بین برنامه با توجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی. ---- خدمات مهندسی *- بازبینی طراحی درصورت لزوم و پیشنهاد تغییرات. *- تعیین روش نظارت و تعیین مراحل بازدیدکار. *- تهیه فرم ها و مدارک مربوط به آزمایش ها، بازدیدهای دوره ای کار و صدور گواهی تکمیل کار در مراحل مختلف، صورت کارکردها و دستورکار و خدمات کارگاهی مربوطه. *- تهیه فهرست آزمایش های کارگاهی. *- تدارک و تنظیم مدارک فنی مانند استاندارد هایی که برای کنترل کیفیت کارها در کارگاه لازم میباشد. *- کنترل کیفیت نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز اجرای کار. *- بررسی و تایید فهرست نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز اجرای کار. *- تهیه فهرست مواد و مصالح عمده و تجهیزات طرح. *- تهیه دستورالعمل های نگهداری مصالح و تجهیزات در انبار کارگاه و نظارت به خدمات فوق. *- بررسی و تایید و پی گیری قطعات موردنیاز از سوی تامین کنندگان آنها و تنظیم و تایید کفایت مدارک. *- هماهنگی با واحد طراحی جهت تجدید نظر احتمالی در نقشه ها و مشخصات فنی با توجه به ضرورت های اجرائی جهت تطبیق با شرایط جدید و تامین نیازهای برنامه ای. *- تهیه نقشه های اجرایی براساس تغییرات و دستورکارها و نقائص احتمالی نقشه ها در هماهنگی با واحد طراحی و عوامل نظارت کارگاهی. ---- خدمات ارجاع کار *- ارجاع خدمات جنبی مورد نیاز طرح در دوره ساخت مانند نقشه برداری، زمین شناسی، ژئوتکنیک و مقاومت مصالح و ژئوتکینک شامل فرآیند انتخاب واحد خدمات مشاوره گرفتن تایید کارفرما در مورد روشهای پیشنهادی و انجام امور ارجاع کار و تهیه و تنظیم شرح خدمات مذکور، تهیه واحدهای دارای صلاحیت و بررسی ظرفیت ها و انتخاب مناسب ترین واحد صلاحیت برای انجام هریک از خدمات جنبی. *- تنظیم اسناد و مدارک قرارداد، تعیین فرآیند انتخاب پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات، ارسال دعوتنامه شرکت در مناقصه و یا استعلام به اظهارنظر نسبت به پیشنهادها. همکاری با کارفرما در تعیین برنده مناقصه و تنظیم اسناد و مدارک سیمان. *- خدمات ارجاع کار و نظارت بر عملیات ساخت. ----خدمات هماهنگی اجرایی، تحویل موقت *- تحویل کارگاه به پیمانکاران، بررسی و تایید طرح جانمائی تجهیز کارگاه، بررسی و تایید روش های اجرایی پیشنهادی پیمانکاران، بررسی و تایید سازمان اجرایی پیمانکاران باهماهنگی بین عملیات طرح با طراحهای دیگر. *- برنامه ریزی جلسات هماهنگی با دستگاه نظارت، کارفرما و پیمانکاران و صورت جلسات مربوطه و پی گیری انجام تصمیمات متخذه، بررسی کارگاهی گزارشها، سازمان اجرایی پیمانکار، رسیدگی به مسائل و موانع ارایه کار و ارائه پیشنهادهای لازم از طریق نظارت کارگاهی به نظارت عالیه. *- کنترل صلاحیت و مهارت فنی شاغلین کارهای حساس مانند جوشکاران، عوامل کلیدی پیمانکاران و نظارت مستمر بر فرآیندهای اجرائی و عوامل و ماشین آلات مربوطه. *- ابلاغ دستورالعملهای ایمنی، حفاظت کارگاه در مقابل عوامل جوی، کنترل و نظارت کارگاهی بر اجرای دستورالعملها و دستورکارها. *- کنترل و پی گیری فعالیتهای تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آلات، بررسی و تایید در خواست پیمانکاران برای تحویل کارهای اجرا شده، تهیه گزارش های مقدماتی توسط نظارت مقیم جهت تحویل موقت، تنظیم برنامه تحویل موقت و تهیه فهرست آزمایش های لازم، شراکت در هیئت تحویل موقت، دستور انجام آزمایشها، بررسی نتایج، تهیه فهرست نواقص و تنظیم صورت جلسه تحویل موقت. *- هدایت و نظارت کارگاهی بر عملیات رفع نقص، بررسی نقشه های چون ساخت و بررسی و اظهارنظر درباره جمع آوری ساختمانها و تجهیزات موقت. ---- خدمات کنترل کیفیت *- انجام بازرسی مستمر و دوره ای شامل کنترل کیفیت مواد، مصالح، تجهیزات و اجرای کار و تطبیق کارهای اجرایی یا نقشه ها و مشخصات فنی، استانداردها و دستورکارها و تایید صحت آنها. *- بررسی، کنترل و تایید محورها، ترازها و عملیات نقشه برداری در مراحل مختلف اجرای کار. *- نظارت بر فرآیند نمونه گیری لازم جهت آزمایش مصالح و تجهیزات، انجام آزمایش اصلاح کارهای معیوب، اندازه گیری تغییر شکل ها و جابه جائی ها و کنترل رواداریهای مجاز تاحصول اطمینان از تطبیق کمی و کیفی آنها با مشخصات فنی و استانداردها. ---- خدمات برآورد، کنترل پرداخت ها و هزینه ها، امور حقوقی قراردادها *- بازبینی، بهنگام کردن اسناد مالی و حقوقی قراردادها از جمله برآورد هزینه خدمات و عملیات اجرائی و خدمات عقد قرارداد تایید پرداخت اقساط پیش پرداخت ها، اندازه گیری کارهای انجام شده مصالح پای کار، کنترل و اظهار نظر در مورد صورت وضعیت ها و پرداخت های پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و بررسی و تایید قیمت های جدید. *- رسیدگی به تاخیر قراردادها و اعلام نظر، پی گیری برقراری پوشش های جبهه ای، تحلیل و بررسی مسایل قراردادی، اظهارنظر در مورد دعاوی پیمانکاران. رسیدگی به صورت حسابهای قطعی پیمانکاران و همکاری با کارفرما در حل و فصل اختلافها. *- شرکت در هیئت تحویل قطعی و تنظیم صورت جلسه قطعی و کنترل و تایید رفع نقائص.
شرکت مهندسان مشاور سانو با داشتن سابقه ای بیش از ۵۰ سال در زمینه‌ بهسازی وترمیم انواع سازه‌های ساختمانی ، کارخانه جات و پل ها جزء اولین شرکتهای فعال در این شاخه میباشد اولین فعالیت این شرکت در زمینه بهسازی مربوط به پروژه استادیوم یکصد هزار نفری آزادی تهران زیر نظر زنده یاد دکتر مهدی قالیبافیان در سال ۱۳۵۶ می باشد . و از آن زمان تا کنون دهها پروژه کوچک و بزرگ را به سرانجام نیک و شایسته به پایان رسانیده است . از پروژه های سالهای اخیر می توان به پارکینگ فرودگاه مهرآباد و مجتمع مسکونی بوعلی سعادت آباد تهران اشاره نمود .
- آزمایشگاه مکانیک خاک و مصالح ساختمانی شرکت مهندسان مشاور سانو دارای تجربه ای پنجاه ساله و دارای رتبه یک از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد. - عمده فعالیت های آزمایشگاه مکانیک خاک و مصالح ساختمانی مهندسان مشاور سانو در پروژه های مختلف به شرح زیر می باشد: * انجام آزمایشهای مکانیک خاک شامل: آزمایش دانه بندی با الک، آزمایش هایدومتری ، آزمایش تعیین حدود اتربرگ (حد روانی و خمیری)، تعیین درصد رطوبت، آزمایش های سه محوری در حالت زهکشی شده و زهکشی نشده، آزمایش تک محوری، آزمایش برش مستقیم، آزمایش تحکیم و تورم، آزمایش سی بی آر در حالت خشک و غرقاب، آزمایش وزن مخصوص حداکثر، تعیین رطوبت بهینه، آزمایش نفوذپذیری، آزمایش هم ارز ماسه، آزمایش های شیمیایی خاک، آزمایش های شیمیایی آب بوده که در صدها پروژه مختلف مانند احداث کارخانه های سیمان، کارخانه های نورد و ذوب فولاد و فلزات، خودروسازی، نساجی، صنایع غذائی و داروئی، مترو وراه آهن، پلسازی و ابنیه فنی، پالایشگاه، خطوط انتقال نفت، گاز پتروشیمی، نیروگاهها ی برق، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، مجتمع های مختلف صنعتی، برج ها و ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بیمارستانی و غیره انجام گردیده است. * استقرار آزمایشگاههای محلی در کارگاههای مختلف به منظور کنترل کیفی عملیات بتنی، خاکی و آسفالتی ازجمله در کارگاههای سدسازی، راه سازی، شهرک سازی، کارخانه ها و مجتمع های صنعتی، مجتمع های مسکونی و اداری و غیره در پروژه های مختلف اجرا شده در مدت نیم قرن سابقه فعالیت حرفه ای. * انجام آزمایشهای مصالح ساختمانی و کنترل موردی بتن ریزی شامل نمونه برداری، تعیین اسلامپ (روانی)، نگهداری و تعیین مقاومت فشاری نمونه های بتنی، مغزه گیری(کرگیری) و آزمایش مغزه های بتن سخت شده، نمونه برداری، مغزه گیری و آزمایش بتن پاشیده شده(شاتکریت) و آزمایش مغزه ها، انجام آزمایش تعیین مقاومت فشاری، کششی، خمشی و مدول الاستیسیته و ضریب نفوذپذیری نمونه های بتنی سخت شده، آزمایش های فیزیکی و مکانیکی مربوط به سیمان، آزمایشهای فیزیکی و مکانیکی و شیمیایی مربوط به مصالح سنگی (شن و ماسه)، آزمایشهای شیمیایی آب، تهیه طرح اختلاط انواع بتن های معمولی، سبک و سنگین، تهیه طرح اختلاط و آزمایشهای تعیین مقاومت فشاری، کششی، ضریب نفوذپذیری و مدول الاستیسیته بتن پلاستیک در دهها پروژه سدسازی و دیوار آب بند، آزمایش های تعیین مقاومت کششی و درصد ازدیاد طول میلگرد و ورق های فولادی، آزمایش سختی و مقاومت کششی و تعیین گرید پیچ و مهره، آزمایش تعیین درصد جذب آب، مقاومت فشاری، خمشی و اندازه گیری ابعاد مربوط به آجر و موزائیک، آزمایش کشش در جای (Pull out) میلگرد و بولت های کاشته شده، آزمایش تعیین مقاومت برشی آجر در دیوارهای آجر چینی شده و آزمایش تعیین مقاومت فشاری، کششی و جانبی شمع های کوبیدنی و در جا ریز و غیره می باشد. * کلیه وسایل و تجهیزات و امکانات مربوط به آزمایشگاه خاک و مصالح ساختمانی مهندسان مشاور سانو در مالکیت این مهندسان مشاور بوده و آزمایشها براساس جدیدترین مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی معتبر نظیر موسسه ملی استاندارد ایران، مقررات ملی ساختمانی ایران، و استانداردهای ISO ، ASTM ، AASHTO ، B.S و D I N برحسب مورد انجام می پذیرد.
انجام مطالعات و خدمات مهندسی ژئوتکنیک در شرکت مهندسان مشاور سانو قدمتی پنجاه ساله دارد و بخش ژئوتکنیک این مهندسان مشاور دارای رتبه یک از سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و عضو فعال جامعه مهندسان مشاور ایران می باشد. - انجام مطالعات ژئوتکنیک و تهیه گزارش مطالعات ژئوتکنیک شامل حفاری ماشینی به روش دورانی به صورت حفاری ممتد با کربارل، شستشوئی و حفاری با اوگر، نمونه گیری و نمونه برداری دست خورده و دست نخورده در حین حفاری (نمونه برداری با کربارل، یوفر، شلبی و نمونه گیری دو کفه ای برحسب جنس و نوع خاک)، انجام آزمایش SPT و CPT، آزمایش بارگذاری با صفحه در سطح و عمق، انجام آزمایش برش مستقیم در جا و بزرگ مقیاس، اندازه گیری سرعت امواج برشی (Vs) و فشاری (Vp) به روش دانهول و کراس هول، اندازه گیری مقاومت الکتریکی ظاهری لایه های خاک به روش چهار قطبی ونر، اندازه گیری نفوذپذیری درجا، تعیین وزن مخصوص در جای خاک، تعیین سی بی آر صحرائی، انجام حفاری چاهک های دستی به کمک مقنی و نمونه برداری بزرگ مقیاس ازخاک و انجام آزمایشهای بارگذاری با صفحه افقی و قائم و برش مستقیم درجا و دانسیته در جا در میله و کوره های افقی حفر شده در چاهک های دستی می باشد و براساس نتایج حاصل از این آزمایشها و آزمایشهای آزمایشگاهی انجام شده روی نمونه های خاک (که توضیح آنها در بخش آزمایشگاهی آورده شده است) و تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج گزارش مطالعات ژئوتکنیک صدها پروژه انجام گردیده است. - در تهیه گزارش مطالعات ژئوتکنیک علاوه بر نرم افزارها و برنامه های تخصصی مربوط به آزمایشهای مختلف که توسط پرسنل این مهندسان مشاور نوشته و تدوین شده است از نرم افزارهای کامپیوتری مبتنی بر المان های محدود و تفاضل های محدود مانند PLAXISS ، FLAC و GEO SLOPE نیز استفاده می گردد و از جدیدترین ویرایش مقررات ملی ساختمان ایران و آئین نامه ها و استانداردهای معتبر بین المللی مانند مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان ایران، استاندارد 2800 ایران و آیین نامه ها و استاندارد هایی مانند AASHTO ، ASCE-07 ، EURO CODE-7,8 ، ACI و غیره بهره گرفته می شود. - کلیه خدمات مربوط به انجام مطالعات ژئوتکنیک و تهیه گزارش مطالعات ژئوتکنیک توسط پرسنل و متخصص شاغل در مهندسان مشاور سانو و با بهره گیری پنج دستگاه حفاری شامل سه دستگاه ماشین حفاری موبیل آماده به کار (از نوع B-61 ، B-53 و B-41) و دو دستگاه حفاری خودمحور مستقر روی شاسی (ازنوع D-750) با قابلیت حفاری در انواع آبرفت های ریزدانه، درشت دانه و سنگ با تجهیزات کامل و نیز دهها وسیله و دستگاه انجام آزمایشهای صحرائی و آزمایشگاهی که همگی در مالکیت مهندسان مشاور سانو بوده و در آزمایشگاه مرکزی این مهندسان مشارو مستقر می باشند، انجام می پذیرد و امکان بازدید از آنها به نشانی مندرج در صفحه سانو برای کارفرمایان محترم وجود دارد. - خدمات مهندسی ژئوتکنیک ارائه شده در پروژه های مختلف به شرح زیر بوده است:
* ارائه خدمات مهندسی ژئوتکنیک در مراحل و فازهای ۱و۲و۳ پروژه ها و همگام با مراحل طراحی و اجرای پروژه های مهم و بزرگ کشور.
* خدمات طراحی، کنترل و نظارت عالی و مقیم بر پروژه های گودبرداری و پایدارسازی دیوارهای گود.
* بررسی روش های بهسازی و تحکیم زمین های سست و مسئله دار به لحاظ مخاطرات ژئوتکنیکی (باربری کم، نشست پذیری زیاد، وقوع روانگرائی و غیره) و ارائه روش بهینه بهسازی و تحکیم آنها به روش هائی مانند تراکم دنیامیکی ، پیش بارگذاری همراه با نصب زهکش های عمودی، تزریق تحکیمی و نفوذی، ریز شمع ها و غیره.
* آزمایش های تعیین مقاومت در جای شمع های کوبشی و در جاریز شامل تهیه الگوی بارگذاری، تعیین مقاومت فشاری، کششی و جانبی انواع تک شمع و گروه شمع .