بانک مرکزی

سازه  بلوک E از مجموعه باغ موزه بانک مرکزی دارای  پلان معماری تقریبا مربع شکل شامل 29 طبقه (25 طبقه روی سطح زمین و 4 طبقه زیرزمین) می باشد. اجرای این سازه در دو مرحله انجام خواهد گرفت در مرحله اول 21 طبقه سازه به صورت بتنی اجرا خواهد شد و در مرحله بعد 8 طبقه دیگر به صورت فلزی همراه با هسته مرکزی بتنی به آن اضافه خواهد شد. این سازه با زیر بنای حدود 86000 متر مربع در ابعاد 86 متر در 86 متر  در مجموعه باغ موزه های تهران (جنب مترو حقانی) واقع شده است.

سازه  بلوک E از مجموعه باغ موزه بانک مرکزی دارای  پلان معماری تقریبا مربع شکل شامل 29 طبقه (25 طبقه روی سطح زمین و 4 طبقه زیرزمین) می باشد. اجرای این سازه در دو مرحله انجام خواهد گرفت در مرحله اول 21 طبقه سازه به صورت بتنی اجرا خواهد شد و در مرحله بعد 8 طبقه دیگر به صورت فلزی همراه با هسته مرکزی بتنی به آن اضافه خواهد شد. این سازه با زیر بنای حدود 86000 متر مربع در ابعاد 86 متر در 86 متر  در مجموعه باغ موزه های تهران (جنب مترو حقانی) واقع شده است.

به دلیل تغییرات معماری در حین اجرای پروژه قسمتی از کنسولهای سازه به صورت فلزی بر روی سازه موجود اجرا شده است.

 

شروع طراحی : 5/90

پایان طراحی سازه پس از تغییرات: 12/92

پایان طراحی کنسولهای هیلتی و هلی پد فلزی: تابستان 93

 

شروع اجرا : 5/90

پایان اجرای بخش بتنی: تابستان 93

در حال حاضر در حال طراحی و اجرای نما و نازک کاری های داخلی هستند

زمان :

1390/5/1

تا :

1393/5/1