مجتمع تجاری اداری گلستان - بیمه ایران

موضوع قرار داد: طراحی

 

مجتمع تجاری اداری گلستان (بیمه ایران) واقع در تهران بزرگراه کردستان مشتمل بر دو برج بلند مرتبه اولی شامل ۳۵ طبقه با ۸ طبقه زیرزمین و دومی شامل ۳۲ طبقه با ۸ طبقه زیرزمین با مجموع مساحت زیربنای حدود ۱۵۰٫۰۰۰ مترمربع می­باشد. سیستم سازه­ای هر یک از برج­ها از نوع ترکیبی یا دوآل شامل دیوارهای برشی بتن­آرمه و قاب­های خمشی بتن­آرمه ویژه در هر دو امتداد اصلی می­باشد. محل احداث پروژه دارای خاک با مقاومت و مشخصات ژئوتکنیکی مناسب بوده و لذا شالوده برج­ها (به صورت یکپارچه و مشترک) از نوع شالوده گسترده می باشد.

برج­ها در طبقات زیرین یکپارچه و فاقد درز انقطاع و یا انبساط بوده و لذا گرادیان حرارتی به­عنوان بارگذاری مستقل در ترکیبات بارها منظورگردیده است.­­یکی از پارامترهای طراحی ­محدود نمودن تغییر مکان­های جانبی نسبی در طبقات فوقانی به حدود مجاز آیین­نامه زلزله ایران (ویرایش سوم) بوده است­. بنا به گزارش فاز یک طراحی هزینه اجرای سازه با اسکلت بتن­آرمه کمتر از اسکلت فولادی می­باشد(علیرغم امکان اجرای سریع­تر سازه­های فولادی). سیستم باربر کف­ها دال­های بتن­آرمه درجا با تیرریزی فرعی در چشمه­های (۱۰/۸*۱۰/۸) می­باشد. در پیرامون زیرزمین­ها دیوارهای حائل بتنی منظور و در سیستم سازه ای و مدل آن در نظر گرفته شده اند.

کارفرما :

بیمه ایران

زمان :

1397/10/2

تا :

1398/10/2