سیمان اردستان

 پیمانکار:  مجتمع عمرانی ایرانشهر

کارخانه سیمان اردستان در کیلومتر ۵۰ جاده اصفهان ف اردستان احداث گردیده است.

این کارخانه با ظرفیت ۳۵۰۰ تن در روز در سال ۸۴ به بهره برداری رسید.

این پروژه در سال ۱۳۸۴ به عنوان طرح نمونه سال از طرف وزارت صنایع و معادن انتخاب گردید.

مقادیر کارهای اصلی پروژه عبارتند از :

عملیات خاکی  :   ۱۱۳۵۰۰۰   متر مکعب

قالب بندی سنتی  :  ۱۶۸۵۰۰   متر مربع

قالب بندی لغزنده  :  ۳۲۷۵۰   متر مربع

بتن ریزی  :  ۸۰۵۰۰   متر مکعب

آرماتوربندی  :  ۱۱۳۰۰   تن

کارهای فولادی  :  ۷۵۵۰   تن

کارفرما :

شرکت سیمان اردستان

زمان :

1397/10/2

تا :

1397/10/2