طرح توسعه افزایش ظرفیت و بهینه سازی کارخانه سیمان مازندران

قرارداد:

طراحی و نظارت.

طرح توسعه افزایش ظرفیت و بهینه سازی کارخانه سیمان مازندران

محل پروژه: در5 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان نکاء در استان مازندران

کارفرما: شرکت سیمان مازندران

موضوع کار: احداث طرح توسعه به ظرفیت 3400 تن در روز

 • طرح افزایش ظرفیت از 2000 تن به 4000 تن
 • بهینه سازی خط قدیم کارخانه
 • نوسازی ساختمان کنترل مرکزی قدیم
 • جابجایی خنک کن خاک رس
 • توسعه محوطه و راه های دسترسی

شرح پروژه:

 • پروژه توسعه

طراحی این بخش از کار از اوایل سال 1383 و فعالیت های اجرایی آن از شهریور همان سال شروع شد
و در نهایت در شهریور ماه سال 1386 به بهره برداری آزمایشی رسید.

 • پروژه افزایش ظرفیت و بهینه سازی خط قدیم جهت بازسازی و نوسازی خط 1 کارخانه ارتقاء
  ظرفیت کارخانه از 2000 تن به 4000 تن در روز همزمان با خط توسعه آغاز و نهایتا" پس از
  راه اندازی خط توسعه و خاموش نمودن خط اول در مدت حدود 6 ماه خط بازسازی و نوسازی خط 1
  کامل گردید.
 • طرح نوسازی ساختمان کنترل مرکزی قدیم کارخانه با توجه به افزایش تولید کارخانه به میزان
  400 درصد کنترل مرکزی موجود و ظرفیت خدمت دهی مجموعه را نداشته است. از طرفی دیگر
  به لحاظ جانمایی امکان ایجاد ساختمان جدید و نیز تعطیل نمودن ساختمان موجود برای احداث ساختمان جدید میسر نبوده است. لذا طرح اجرای یک ساختمان دو طبقه در بالای کنترل مرکزی قدیم و بدون مختل نمودن عملکرد جاری آن اجرا گردیده است.
 • جابجایی مجموعه خشک کن کارخانه.
 • تکمیل محوطه سازی و راه های دسترسی کارخانه

در انتهای فعالیت های مذکور و در مدت حدود 43 ماه ظرفیت کارخانه از 2000 تن در روز
به 7300 تن رسیده که حدود 10 درصد ظرفیت تولید سیمان کشور می باشد. بدین لحاظ بزرگ ترین پروژه در صنعت سیمان کشور و در زمان خود محسوب می شود.

 

احجام پروژه:

اجرای 1100 عدد شمع به طول                       حدود 000، 17 متر

خاکبرداری:                                                             حدود 000،400 متر مکعب

قالب بندی:                                                  حدود000،210 متر مربع

آرماتور مصرفی:                                           حدود000،18 تن

بتون ریزی:                                                   حدود000،140 متر مکعب

اسکلت فلزی:                                               حدود 000، 5 تن

کارفرما :

شرکت سیمان مازندران

زمان :

1397/10/2

تا :

1397/10/2