کارخانه سیمان ارومیه

پیمانکار : شرکت بتن شانتیه
مشاور: مهندسان مشاور سانو
کارخانه سیمان ارومیه در ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی ارومیه واقع در کیلومتر ۳۵ جاده ارومیه ـ مهاباد واقع شده است .
زمان اجرای کارخانه در سال ۱۳۶۶ با ظرفیت ۲۳۰۰ تن در روز به بهره برداری رسید .
برخی مقادیر اصلی پروژه عبارتند از :
خاکبرداری :
کارهای فلزی :
قالب بندی : ۱۰۵،۰۰۰ متر مربع
بتن ریزی : ۷۵۰۰۰ مترمکعب
آرماتوربندی : ۶۵۰۰ تن

کارفرما :

شرکت سیمان ارومیه

زمان :

1397/10/2

تا :

1397/10/2