کارخانه سیمان حما

پیمانکار  صنعتی : شرکت مشارکت احداث صنعت

مشاور ساختمانی : مهندسان مشاور سانو

 

کارخانه سیمان حما در حومه شهر حما در کشور سوریه واقع شده است

شرکت سانو به عنوان مشاور ساختمانی پروژه، توسط هیأتی متشکل از نمایندگان کارفرما (شرکت سوریه) ، مشاور کارفرما (شرکت PEG) و شرکت احداث صنعت برای ارائه خدمات قید شده در قرارداد انتخاب گردید.

عملیات اجرایی در سال ۸۱ آغاز گشت و این کارخانه در سال ۸۶ راه اندازی شد .

مقادیر کارهای اصلی پروژه عبارتند از :

خاکبرداری :  ۳۸۰،۰۰۰ متر مکعب ، خاکریزی ۴۷۰،۰۰۰ متر مکعب

گودبرداری شالوده ها : ۱۷۶،۰۰۰ مترمکعب

بتن پرکننده زیر شالوده ها :  ۳۰،۰۰۰ متر مکعب

قالب بندی (سنتی) :   ۲۰۶،۰۰۰ متر مربع

قالب بندی (لغزنده) :   ۵۳،۰۰۰  متر مربع

آرماتوربندی ۱۳۰۰۰ تن

کابل پیش تنیدگی : ۲۸۰ تن

بتن ریزی ۱۱۴،۰۰۰ متر مکعب

کارهای فولادی : ۱۱۵۰۰ تن

کارفرما :

شرکت احداث صنعت

زمان :

1397/10/2

تا :

1397/10/2