کارخانه سیمان خمسه

پیمانکار  EPC : شرکت اُکسین صنعت

مشاور پیمانکار  EPC : مهندسان مشاور سانو

کارخانه سیمان خمسه در کیلومتر ۴۵ جاده زنجان به بیجار قرار دارد .

خدمات طراحی و اجرای آن از سال ۸۶ آغاز گردید و این کارخانه با ظرفیت ۳۴۰۰ تن در روز در اردیبهشت ۹۳ رسماً افتتاح گشت .

مقادیر کارهای اصلی پروژه عبارتند از :

خاکبرداری و پی کنی :   ۲۹۸،۰۰۰ مترمکعب

بتن ریزی پرکننده (غیر مسلح) : ۱۰،۰۰۰ مترمکعب

بتن ریزی مسلح :   ۸۱،۷۰۰متر مکعب

قالب بندی :     ۱۵۴،۸۰۰ متر مربع

آرماتوربندی :   ۱۰،۶۴۰  تن

کارفرما :

شرکت سیمان خمسه

زمان :

1397/10/2

تا :

1398/10/2