کارخانه فولاد بوتیا

موضوع قرارداد : طراحی

پیمانکار : شرکت  MGM(معیار صنعت ـ GMI ـ مانا)

مهندس مشاور : مهندسان مشاور سانو

کارخانه گندله سازی بوتیای ایرانیان در زمینی به وسعت ۵۰ هکتار در منطقه چترود کرمان با ظرفیت ۲٫۵ میلیون تن گندله در سال طراحی شده است.

شرکت مهندسان مشاور سانو به عنوان طراح سازه و معماری این پروژه انتخاب گشت و کار طراحی از خرداد ۹۳ همزمان با اجرا آغاز گشته است و ادامه دارد .

مقادیر کارهای اصلی پروژه عبارتند از :

قالب بندی :   ۸۰،۰۰۰ متر مربع

آرماتوربندی :   ۴۰۰۰ تن

بتن ریزی:   ۴۰،۰۰۰ متر مکعب

کارفرما :

شرکت معیار صنعت

زمان :

1397/9/12

تا :

1397/9/12